Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc

Sáng 21/10, tại TP Tam Kỳ, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Nam phối hợp với Công an tỉnh tổ chức Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình phối hợp số 191/CTr- CAT MTTQ về “Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới” giai đoạn 2014-2016.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ Quốc - Ảnh 1

Quang cảnh Hội nghị sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình
phối hợp số 191/CTr- CAT MTTQ.

Tại hội nghị, Ban thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo, sau 3 năm thực hiện chương trình phối hợp, Ủy ban MTTQ VN các cấp của tỉnh tích cực phối hợp với các tổ chức thành viên nhận giáo dục, cảm hóa 1.016 đối tượng vi phạm pháp luật, trong đó có 365 đối tượng được cảm hóa tiến bộ; giúp đỡ 189 đối tượng phạm tội được đặc xá và hàng trăm người thi hành án treo, án quản chế về lại địa phương làm ăn, sinh sống và hòa nhập với cộng đồng.

Bên cạnh đó, Mặt trận các cấp đã tiến hành bình xét, phân loại hộ gia đình, khu dân cư (KDC) an toàn. Đây là một trong những tiêu chuẩn để được công nhận danh hiệu gia đình văn hóa, KCD văn hóa hằng năm.

Thực hiện chủ trương của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức ngày Hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư nhân Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 18/11. Hằng năm 90% số KDC tổ chức Ngày hội với các hoạt động phong phú và sinh động. Nhiều KDC tổ chức Ngày hội gắn với việc phát động phong trào “2 giữ về ANTT” của Công an tỉnh.

Đến nay, toàn tỉnh đã củng cố 244 Ban Thanh tra nhân dân với 1800 thành viên, 57 Ban giám sát đầu tư cộng đồng với 1665 thành viên, 1718 Ban công tác Mặt trận ở các KDC với 8600 tổ đoàn kết… hoạt động có hiệu quả, góp phần tích cực trong công tác vận động nhan dân tham gia có hiệu quả công tác phòng, chống tội phạm, kịp thời hòa giải những mâu thuẫn nhỏ ở cộng đồng dân cư, hạn chế khiếu nại, khiếu kiện vượt cấp.

Chí Đại