Đẩy mạnh phong trào phụ nữ địa phương

Ngày 25/11, Đại hội đại biểu Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã được tổ chức, với sự tham dự của 251 đại biểu phụ nữ ưu tú trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo tỉnh tặng hoa chúc mừng Đại hội. Ảnh: báo Bà Rịa Vũng Tàu

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành khóa VI (nhiệm kỳ 2016-2021) gồm 39 thành viên. Bà Nguyễn Thị Kim Hoàng tái đắc cử Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Nhiệm kỳ 2016 – 2021, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu xác định nhiều chỉ tiêu cụ thể như: 100% đơn vị cụ thể hóa tiêu chí thực hiện phong trào thi đua; hằng năm mỗi cơ sở Hội xây dựng, biểu dương, nhân rộng 2 điển hình là cá nhân phụ nữ tiêu biểu, mô hình hoặc cách làm hay trong các phong trào thi đua và hoạt động công tác Hội. Mỗi năm, trung bình mỗi xã, phường, thị trấn giúp ít nhất 1 hộ do phụ nữ làm chủ thoát nghèo bền vững.

Đến cuối nhiệm kỳ, 100% hộ phụ nữ nghèo làm chủ hộ được Hội giúp đỡ; phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 80 phụ nữ khởi nghiệp và khởi sự kinh doanh...

Trong 5 năm 2011- 2016, phụ nữ tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã thể hiện tinh thần chủ động vươn lên, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ về mọi mặt, thực hiện hài hòa chức năng người lao động, người mẹ, người vợ trong gia đình; đóng góp công sức, trí tuệ thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - xã hội của tỉnh; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động của tổ chức Hội.

Qua 5 năm thực hiện các phong trào, đã có gần 53.200 hội viên, phụ nữ đạt danh hiệu "Phụ nữ xuất sắc 5 năm". Hiện nay, tỷ lệ cán bộ nữ tham gia HĐND các cấp đều tăng hơn so với nhiệm kỳ trước, cấp tỉnh tăng 1,5%, cấp huyện tăng 8,1%, cấp xã tăng 11,01%. Nhiệm kỳ qua, phụ nữ các cấp đã đóng góp hàng nghìn ý kiến vào các dự thảo văn bản pháp luật, các chủ trương, chính sách.

Thông qua thực hiện phong trào nông dân sản xuất kinh doanh giỏi, trên địa bàn tỉnh nhiều phụ nữ đã vươn lên làm giàu bằng tài năng, nghị lực và sức lao động sáng tạo của bản thân và giúp nhau giảm nghèo. Hội viên phụ nữ đã tích cực tham gia phong trào thi đua “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc” và phong trào “Giỏi việc nước - đảm việc nhà”. Bên cạnh đó, nhiều hội viên đã khẳng định năng lực của mình trong sản xuất, kinh doanh.

Hoàng Nhị (TTXVN)