Đẩy mạnh phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc và phân luồng trong giáo dục phổ thông

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bắc Giang vừa ban hành Kế hoạch số 127-KH/TU thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

Phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông.

Mục tiêu chung của Kế hoạch nhằm tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, chính quyền, các đoàn thể và toàn xã hội đối với công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông nhằm tạo nền tảng dân trí vững chắc để phát triển nguồn nhân lực có chất lượng, xây dựng xã hội học tập đáp ứng yêu cầu phát triển xã hội.

Mục tiêu cụ thể, duy trì, củng cố vững chắc và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 3; duy trì và nâng cao chất lượng đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. Đến năm 2030, tỉnh Bắc Giang đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 3 tuổi và 4 tuổi.

Phấn đấu đến năm 2030, có ít nhất 40% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ sơ cấp, trung cấp (các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 30%); có ít nhất 45% học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông tiếp tục học tập tại các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đào tạo trình độ cao đẳng (các địa phương có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn đạt ít nhất 35%).

Để hoàn thành mục tiêu, các đơn vị, địa phương cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 29-CT/TW; các chương trình, kế hoạch của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông. Đa dạng hóa công tác tuyên truyền, vận động thông qua các hình thức thiết thực, phù hợp với từng đối tượng, nhất là đối với người học và gia đình.

Phát huy vai trò của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh trong công tác tuyên truyền, vận động, giám sát, phản biện xã hội các chủ trương, chính sách về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và đẩy mạnh phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông; tham gia giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 29-CT/TW.

Hoàn thiện cơ chế, chính sách về công tác phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn và phân luồng học sinh sau trung học đáp ứng yêu cầu đề ra. Chú trọng chính sách ưu tiên đầu tư phát triển giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Có chính sách tháo gỡ, tạo điều kiện phát triển mạng lưới trường, lớp dân lập, tư thục; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục, giáo dục bắt buộc, xóa mù chữ cho người lớn ở địa bàn khó khăn, kết quả chưa vững chắc. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, khai thác có hiệu quả tài nguyên giáo dục mở, góp phần phát triển nguồn nhân lực bền vững, tạo cơ hội bình đẳng trong tiếp cận giáo dục.

Tiếp tục đổi mới nội dung, chương trình, phương pháp dạy và học, triển khai các đề án, kế hoạch phát triển giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi. Quan tâm công tác giáo dục và đào tạo ở vùng sâu, vùng xa. Nâng cao chất lượng cơ sở đào tạo, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục gắn với quy hoạch nhân lực ngành Giáo dục. Chăm lo xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục cả về số lượng và chất lượng. Tăng cường liên kết với các trường đại học có uy tín để đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý.

Chỉ đạo rà soát, đánh giá thực trạng cơ sở vật chất và thiết bị dạy học hiện có của các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông. Ưu tiên xây mới, sửa chữa, cải tạo các hạng mục công trình phục vụ cho học sinh nội trú, bán trú. Đặc biệt, quan tâm phát triển hợp lý mạng lưới trường, lớp học; trường dân tộc nội trú, lớp bán trú ở địa bàn miền núi. Đẩy mạnh xã hội hóa, tạo điều kiện cho cá nhân, doanh nghiệp, tổ chức đầu tư xây dựng trường, lớp, nhất là trường mầm non, nhà trẻ ngoài công lập tại các khu công nghiệp, khu đô thị đông dân cư, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn.

TS

Nguồn Bắc Giang: http://baobacgiang.vn/thuc-hien-pho-cap-giao-duc-giao-duc-bat-buoc-xoa-mu-chu-cho-nguoi-lon-va-phan-luong-hoc-sinh-trong-giao-duc-pho-thong-204548.bbg