Đẩy mạnh phát triển người tham gia BHXH, BHYT năm 2022

  Đại Biểu Nhân Dân
  314 liên quanGốcSóc Trăng

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng vừa tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT), bảo hiểm thất nghiệp (BHTN) 8 tháng đầu năm 2022. Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn dự và phát biểu tại Hội nghị.

  Báo cáo tại Hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc BHXH tỉnh Sóc Trăng Đàm Lực Sĩ cho biết, ngay từ đầu năm 2022, BHXH tỉnh đã tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Đồng thời, phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể các cấp và chính quyền địa phương tổ chức triển khai thực hiện tốt chính sách BHXH, BHYT, BHTN cho cán bộ, đoàn viên, hội viên và người dân, góp phần ổn định, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân; cùng cấp ủy, chính quyền thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn.

  Nỗ lực thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn

  Nỗ lực thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội trên địa bàn

  Tính đến hết tháng 8 năm 2022, tỷ lệ người tham gia BHXH bắt buộc và BHXH tự nguyện đạt 79,98%, BHTN đạt 94,56%, BHYT đạt 89,86% chỉ tiêu, do UBND tỉnh giao năm 2022; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 86,56% dân số. Các chế độ chính sách về BHXH, BHYT được giải quyết đầy đủ, kịp thời; quyền lợi của người tham gia được bảo đảm.

  Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN còn một số khó khăn, hạn chế. Số người tham gia BHXH, BHYT tuy có tăng so với cuối năm 2021 nhưng vẫn còn thấp, chưa đạt chỉ tiêu đề ra trong năm 2022. Do đó, trong những tháng cuối năm, BHXH tỉnh đề ra giải pháp tiếp tục đẩy mạnh công tác truyền thông vận động, phát triển người tham gia BHXH, BHYT. Kiện toàn và phát triển hệ thống tổ chức dịch vụ thu, giao chỉ tiêu tỷ lệ duy trì và phát triển số người tham gia BHYT; nâng cao chất lượng năng lực, tinh thần trách nhiệm của đội ngũ công chức, viên chức, người lao động ngành BHXH tỉnh trong phục vụ người dân, doanh nghiệp, cải cách thủ tục hành chính…

  Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Lê Hùng Sơn đánh giá cao sự quan tâm chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong công tác chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều giải pháp phát triển người tham gia BHXH, BHYT tại địa phương và đề nghị Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh tiếp tục quan tâm chỉ đạo, tạo điều kiện để BHXH tỉnh Sóc Trăng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao trong thời gian tới. Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam cũng yêu cầu BHXH tỉnh chủ động, tích cực hơn nữa, bám sát sự chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh trong tham mưu, tổ chức thực hiện các chính sách BHXH, BHYT trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là BHXH tự nguyện và BHYT học sinh. Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ được giao trong năm 2022 và những năm tiếp theo.

  Phát biểu kết luận Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hồ Thị Cẩm Đào đánh giá cao những kết quả BHXH tỉnh Sóc Trăng đã nỗ lực đạt được trong 8 tháng đầu năm 2022. Với mục tiêu phấn đấu tăng diện bao phủ người tham gia BHXH và thực hiện mục tiêu BHYT toàn dân, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo, đưa chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN vào các nghị quyết của cấp ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội hàng năm của địa phương. Đồng thời, phải xem việc hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN là nhiệm vụ chính trị của các cấp ủy đảng và chính quyền. Tăng cường phối hợp giữa các sở, ban, ngành với cơ quan BHXH để trao đổi, cung cấp thông tin về người lao động, doanh nghiệp; rà soát, đối chiếu và xử lý tình trạng trốn đóng, nợ đóng BHXH, BHYT.

  Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách, pháp luật, thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm pháp luật về BHXH, BHYT. Cân đối, bố trí ngân sách địa phương và huy động mọi nguồn lực để hỗ trợ người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT; tích cực vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình, BHYT học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch hồ sơ trực tuyến, cải cách thủ tục hành chính trong công tác BHXH, BHYT; nỗ lực thực hiện hoàn thành chỉ tiêu phát triển người tham gia BHXH, BHYT, BHTN, góp phần hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

  Hoàng Yến

  Nguồn Đại Biểu Nhân Dân: https://daibieunhandan.vn/kinh-te-xa-hoi/day-manh-phat-trien-nguoi-tham-gia-bhxh-bhyt-nam-2022-i301795/