Đẩy mạnh phản biện, tham vấn xây dựng chính sách lĩnh vực BĐS

Tham gia xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu thị trường bất động sản (BĐS) để tham mưu cho cơ quan quản lý Nhà nước trong việc hoạch định chính sách và tư vấn cho các nhà đầu tư nhằm đưa ra chiến lược phát triển bền vững được Hiệp hội BĐS Việt Nam (VNREA) xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ 2016-2021.

Đẩy mạnh phản biện, tham vấn xây dựng chính sách lĩnh vực BĐS - Ảnh 1

Đại hội Hiệp hội BĐS Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021. Ảnh: VGP/Toàn Thắng

Đánh giá kết quả hoạt động trong nhiệm kỳ III (2011-2016), báo cáo của Hiệp hội nhấn mạnh tổ chức này đặc biệt chú trọng công tác phản biện.

VNREA đã tiếp cận hệ thống pháp luật về BĐS ngay từ bước soạn thảo các văn bản quy phạm pháp luật và phối hợp với các hoạt động thực tiễn của cộng đồng doanh nghiệp, cùng các cơ quan quản lý Nhà nước, đặc biệt là các cơ quan của Bộ Xây dựng để tham mưu với Chính phủ và cơ quan chức năng đưa ra các chính sách đúng đắn, hợp lý, hiệu quả nhất cho thị trường.

Mạng lưới cán bộ làm công tác pháp chế BĐS được xây dựng rộng khắp để gặp gỡ trực tiếp doanh nghiệp và cùng chia sẻ. Hoạt động phản biện xã hội không diễn ra một cách thụ động, mà tiến tới chủ động phát hiện các vấn đề phát sinh trong thực tế, những bất cập của chính sách khi triển khai để có ý kiến, tham mưu kịp thời với các cơ quan quản lý Nhà nước.

“Trong giai đoạn vừa qua, VNREA đã tham mưu với Bộ Xây dựng và các bộ, ngành trong việc hoàn thiện, sửa đổi, bổ sung Luật Kinh doanh BĐS, Luật Nhà ở, Luật Doanh nghiệp, Luật Đầu tư và các văn bản dưới luật như nghị định, thông tư liên quan đến thị trường BĐS; tổ chức nhiều cuộc tọa đàm, hội thảo để góp phần làm rõ chính sách, truyền tải kiến nghị vướng mắc của thị trường đối với các cơ quan quản lý Nhà nước”, ông Nguyễn Trần Nam, Chủ tịch VNREA nhiệm kỳ III nhấn mạnh.

Trên thực tế triển khai, có nhiều văn bản còn chồng chéo, mâu thuẫn; thủ tục cấp phép rườm rà; cơ chế, chính sách cho phát triển nhà ở xã hội, cải tạo chung cư cũ chưa phù hợp; quy định về bán nhà ở cho người nước ngoài chưa rõ ràng…

Hàng loạt những bất cập về cơ chế, chính sách liên quan đến xây dựng, BĐS liên tục được các thành viên phản ánh. Với vai trò đại diện bảo vệ quyền lợi hợp pháp - cầu nối hội viên với các cơ quan chức năng, VNREA luôn xác định công tác phản biện xã hội là trọng tâm, tạo ra nền tảng giúp cộng đồng doanh nghiệp BĐS phát triển.

Theo phản ánh của các doanh nghiệp, lĩnh vực hoạt động kinh doanh BĐS tại Việt Nam còn quá nhiều rủi ro, trong đó, rủi ro lớn nhất đến từ những bất cập của cơ chế, chính sách hiện hành.

Tuy nhiên, nhờ sự thúc đẩy của VNREA, những khó khăn đã và đang từng bước được tháo gỡ. Không những thế, VNREA còn tổ chức được nhiều cuộc gặp gỡ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, cũng như sự kiện chung của cộng đồng BĐS khu vực và thế giới nhằm tạo cơ hội cho các doanh nghiệp Việt Nam phát triển, hội nhập - một số thành viên của Hiệp hội chia sẻ.

Tham gia xây dựng hệ thống thông tin, dữ liệu thị trường BĐS để làm cơ sở tham mưu cho cơ quan quản lý Nhà nước trong việc hoạch định chính sách và tư vấn cho các nhà đầu tư nhằm đưa ra chiến lược phát triển bền vững, được VNREA xác định là nhiệm vụ trọng tâm trong nhiệm kỳ mới 2016-2021.

VNREA cũng xác định sẽ tiếp tục phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước ở Trung ương và địa phương để tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, tham gia tích cực vào hoạt động phổ biến chính sách, pháp luật về BĐS với cộng đồng.

Đại hội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2016-2021, VNREA đã bầu 92 người vào Ban Chấp hành Hiệp hội.

Ông Nguyễn Trần Nam Chủ tịch VNREA khóa III tiếp tục tái đắc cử đảm nhận cương vị Chủ tịch VNREA khóa IV, nhiệm kỳ 2016-2021.

Toàn Thắng