Đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng Đảng

    Ngày 30/6, Đảng ủy Khối cơ quan trung ương đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác tuyên giáo 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm công tác tuyên giáo 6 tháng cuối năm 2022 và tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác tuyên giáo, công tác tuyên truyền miệng và đội ngũ báo cáo viên năm 2022.

    Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/day-manh-hon-nua-cong-tac-xay-dung-dang-44199.htm