Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới

Sáng 13-6, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương về phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới.Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chủ trì Hội nghị.

 Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương: Thượng tướng Trịnh Văn Quyết, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Tân Cương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương; thủ trưởng Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam và các tổng cục...; đại diện lãnh đạo Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương, Ban Tuyên giáo Trung ương, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam...

Báo cáo đánh giá kết quả 3 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và 2 năm thực hiện Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương tại Hội nghị cho thấy: Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chặt chẽ, triển khai toàn diện, đồng bộ, có nhiều đổi mới, sáng tạo, đạt hiệu quả thiết thực.

Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân đã trở thành việc làm tự giác, thường xuyên; cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên và quần chúng vượt qua mọi khó khăn, thử thách, nêu cao ý chí tự lực, tự cường, chủ động, sáng tạo, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của các cơ quan, đơn vị và toàn quân; xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh tiêu biểu; xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”.

Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã tổ chức học tập, nghiên cứu, quán triệt Kết luận số 01, Nghị quyết số 847 trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân bảo đảm nghiêm túc, chặt chẽ, thống nhất, hiệu quả. Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cấp đã chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo kết hợp chặt chẽ giữa học tập với làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, giữa phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ với kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của Quân đội và công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân luôn chấp hành nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; nêu cao ý chí, tinh thần cảnh giác cách mạng, thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý và bảo vệ vùng trời, vùng biển, biên giới, nội địa, không gian mạng; tích cực đấu tranh làm thất bại âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch. Toàn quân đã đổi mới toàn diện, mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả quan trọng trong công tác huấn luyện, giáo dục và đào tạo. Thực hiện chủ trương của Đảng về xây dựng Quân đội tinh, gọn, mạnh, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại theo quan điểm “người trước, súng sau” của Chủ tịch Hồ Chí Minh, để tập trung xây dựng và phát huy cao độ nhân tố con người trong Quân đội.

Cán bộ, chiến sĩ toàn quân đã nêu cao ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy; đề cao tự phê bình và phê bình, kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện nhận thức, hành vi tiêu cực trong đơn vị; đồng thời phát huy dân chủ, tăng cường đối thoại, kịp thời giải quyết những vướng mắc nảy sinh ngay từ cơ sở. Mỗi cán bộ, chiến sĩ luôn tận tâm, tận lực với công việc đảm nhiệm, đẩy mạnh thực hành cần, kiệm, liêm, chính, thường xuyên thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tận tụy nghiên cứu, phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật; đã sáng tạo nhiều mô hình, cách làm mới hiệu quả, sản phẩm hữu ích phục vụ quốc phòng và dân sinh.

Thực hiện tốt phương châm: “Trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, cán bộ, chiến sĩ đã tích cực giúp nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Ba năm qua, toàn quân đã giúp đỡ nhân dân hơn 7 triệu ngày công lao động; khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho gần 2,5 triệu người; hỗ trợ xây dựng 6.613 căn “Nhà Đại đoàn kết” cùng nhiều việc làm ý nghĩa khác, góp phần thực hiện an sinh xã hội, nâng cao đời sống văn hóa - tinh thần của nhân dân. Đặc biệt, cán bộ, chiến sĩ Quân đội đã không quản ngại gian khổ, hy sinh, xung kích, đi đầu trong phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu nạn, cứu hộ, để bảo vệ tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trong chương trình Hội nghị, Bộ Quốc phòng đã công bố quyết định tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cho 80 tập thể, 114 cá nhân; Bằng khen Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam cho 10 tập thể, 11 cá nhân.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã trao thưởng cho 40 tập thể và 20 cá nhân đại diện cho các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847-NQ/QUTW của Quân ủy Trung ương.

 Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng và Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam trao thưởng cho các tập thể, cá nhân có nhiều thành tích xuất sắc trong thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo, kết luận tại Hội nghị, Đại tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang phòng biểu dương và đánh giá cao tinh thần nỗ lực phấn đấu của cán bộ, chiến sĩ toàn quân, trong đó có các tập thể, cá nhân điển hình tiêu biểu trong thực hiện Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương; biểu dương các cơ quan chức năng của Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam đã tham mưu, đề xuất kịp thời, hiệu quả; biểu dương Bộ phận giúp việc Quân ủy Trung ương về học tập và làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đã tích cực, chủ động, có nhiều đổi mới trong tham mưu hướng dẫn, chỉ đạo và triển khai thực hiện, bảo đảm cho các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, quy định của Trung ương, Quân ủy Trung ương ngày càng đi vào đời sống thiết thực, hiệu quả, sâu sắc và toàn diện.

Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, việc triển khai thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã đạt được nhiều kết quả quan trọng; tổ chức triển khai thực hiện với nhiều biện pháp, mô hình, cách làm mới sáng tạo, hiệu quả. Cán bộ, đảng viên và quần chúng trong toàn quân có nhận thức sâu sắc, tinh thần trách nhiệm cao, tự giác học tập và làm theo Bác bằng những việc làm cụ thể, thiết thực hằng ngày; nêu cao tinh thần “phụng sự Tổ quốc, phục vụ Nhân dân”, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, Nhà nước, Tổ quốc và Nhân dân, tiếp tục tô thắm truyền thống “Quyết chiến, quyết thắng” và tỏa sáng phẩm chất, hình ảnh cao đẹp Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới.

Để phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian tới, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy các cấp quán triệt và thực hiện tốt một số nội dung trọng tâm:

Thứ nhất, cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong Đảng bộ Quân đội và toàn quân tiếp tục quán triệt sâu sắc Kết luận số 01 của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 847 của Quân ủy Trung ương gắn với việc học tập, nghiên cứu, quán triệt và triển khai thực hiện nghị quyết và chương trình hành động toàn khóa thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp.

Thứ hai, tích cực học tập, nghiên cứu, vận dụng sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh về quốc phòng toàn dân và xây dựng Quân đội, góp phần thực hiện tốt chức năng tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về quân sự, quốc phòng. Chú trọng nghiên cứu, bổ sung, hoàn thiện tư duy lý luận về quân sự, quốc phòng, xây dựng Quân đội trong điều kiện mới; thực hiện hiệu quả các chương trình, kế hoạch, chiến lược, đề án đã ban hành. Phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Thứ ba, tiếp tục cụ thể hóa các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và các chuẩn mực Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới, nhất là Quy định số 144-QĐ/TW ngày 9-5-2024 của Bộ Chính trị về chuẩn mực đạo đức cách mạng của cán bộ, đảng viên giai đoạn mới sát với chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị và chức trách, nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Duy trì nghiêm túc, thực chất, hiệu quả việc đăng ký, cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của cán bộ, đảng viên và quần chúng.

Thứ tư, kết hợp chặt chẽ việc thực hiện Kết luận số 01 và Nghị quyết số 847 với thực hiện nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, đơn vị và công tác xây dựng Đảng; giải quyết hiệu quả các khâu đột phá, tập trung khắc phục khâu yếu, mặt yếu, tạo sự chuyển biến toàn diện về chất lượng, hiệu quả công tác. Thực hiện đồng bộ giữa “xây” và “chống”; lấy “xây” là nhiệm vụ cơ bản, chiến lược, lâu dài, “chống” là nhiệm vụ quan trọng, cấp bách, thường xuyên; kiên quyết đấu tranh chống chủ nghĩa cá nhân, mọi biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ.

Thứ năm, tăng cường vai trò lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính ủy, chính trị viên, người chỉ huy; đề cao việc phát huy vai trò, trách nhiệm và tính tự giác nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ trì, chủ chốt các cấp theo phương châm “trên trước, dưới sau”, “đảng viên gương mẫu trước quần chúng”. Đồng thời, phát huy vai trò tham mưu, hướng dẫn thực hiện của cơ quan chính trị, bộ phận giúp việc các cấp; làm cho việc học tập và làm theo Bác thực sự đi vào đời sống và hoạt động của bộ đội, thực sự gần gũi với bộ đội, để bộ đội “dễ học tập, dễ làm theo” và “muốn học tập, muốn làm theo”.

Thứ sáu, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương pháp, hình thức học tập, tuyên truyền, giáo dục về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, về phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh các hoạt động sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí, xuất bản. Phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo 35, Lực lượng 47 các cấp trong đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch.

Thứ bảy, nâng cao hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám sát; kịp thời phát hiện, khắc phục những hạn chế, khuyết điểm và xử lý kiên quyết, nghiêm minh các tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên vi phạm. Duy trì có chất lượng, hiệu quả, thực chất việc sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm, tôn vinh, lan tỏa và nhân rộng điển hình tiên tiến ở các cấp; biểu dương, khen thưởng các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc bảo đảm khách quan, công minh, chính xác, đúng người, đúng việc.

Bảo Yến

Nguồn Xây Dựng Đảng: http://www.xaydungdang.org.vn/thoi-su-chinh-tri/day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh-phat-huy-pham-chat-bo-doi-cu-ho-kien-21062