Đẩy mạnh giáo dục nghề nghiệp tư thục đến năm 2030

Chính phủ đã phê duyệt quyết định về quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 20212030, tầm nhìn đến năm 2045. Trong đó, đến năm 2030, cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập sẽ giảm khoảng 30% so với năm 2020.

Có thể thấy, việc chuyển mình theo nhu cầu của thị trường, phát triển thêm ngành đào tạo là xu hướng không thể đảo ngược với hệ thống các trường nghề.

Cũng bởi, theo Quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp được phê duyệt mới đây, hệ thống giáo dục nghề nghiệp sẽ được phát triển theo hướng mở, linh hoạt, siết chặt chất lượng thực tế.

Đến năm 2030 sẽ giảm ít nhất 30% trường nghề công lập. (Ảnh minh họa)

Đến năm 2030 sẽ giảm ít nhất 30% trường nghề công lập. (Ảnh minh họa)

Đến năm 2030, mục tiêu sẽ giảm ít nhất 30% cơ sở giáo dục nghề nghiệp công lập và nâng cao tỷ lệ cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, cơ sở giáo dục nghề nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. Tạo cơ hội cho người dân tiếp cận và thụ hưởng các dịch vụ giáo dục nghề nghiệp chất lượng cao.

Bên cạnh đó sẽ có phân tầng chất lượng, bảo đảm quy mô, cơ cấu, chất lượng đào tạo đáp ứng yêu cầu thị trường lao động và hội nhập quốc tế. Như vậy, đến năm 2030, sẽ có hàng trăm trường nghề buộc phải dừng hoạt động.

Hiện giờ chúng ta có 1.909 cơ sở giáo dục nghề nghiệp. Theo đánh giá, đang tồn tại là hệ thống đang manh mún, quy mô đào tạo nhỏ, ngành nghề trùng lắp. Nếu giảm theo định hướng của chính phủ thì đòi hỏi các trường phải sát nhập hoặc giải thể.

Theo chủ trương, các trường hoạt động kém hiệu quả, không tuyển sinh được… trùng lặp ngành nghề sẽ phải giải thể và sáp nhập.

Minh Anh

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/xa-hoi/giao-duc/day-manh-giao-duc-nghe-nghiep-tu-thuc-den-nam-2030-504850.html