Đẩy mạnh giám sát sự phát triển và quản lý dịch vụ trò chơi trực tuyến tại VN

    Báo Hà Nội Mới
    Gốc

    (HNMO)- Hội thảo “Sự phát triển của dịch vụ trò chơi trực tuyến tại Việt Nam: Thực trạng và những vấn đề đặt ra trong công tác quản lý” diễn ra tại TP. HCM do Bộ TT&TT tổ chức đã chứng tỏ mức độ quan tâm, và tính cấp bách trong việc giám sát sự phát triển và quản lý dịch vụ trò chơi trực tuyến tại VN.

    Nguồn Hà Nội Mới: http://www.hanoimoi.com.vn/vn/48/198274