Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng

  40 liên quanGốc

  Chiều 30-12, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương đã chủ trì Hội nghị giao ban trực tuyến toàn quốc đánh giá công tác tổ chức xây dựng Đảng trong quý IV năm 2020 và triển khai nhiệm vụ từ nay đến Đại hội XIII của Đảng. Dự tại điểm cầu Thái Nguyên có các đồng chí: Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Dương Xuân Hùng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

  Trong tháng 12 và quý IV năm 2020, toàn ngành Tổ chức xây dựng Đảng đã bám sát các văn bản chỉ đạo của Trung ương tham mưu hoàn thành đại hội đảng bộ trực thuộc Trung ương đảm bảo tiến độ và chất lượng. Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với các cơ quan liên quan làm tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả các nghị quyết của Trung ương về công tác Tổ chức xây dựng Đảng.

  Đối với ngành Tổ chức xây dựng Đảng tỉnh Thái Nguyên trong quý IV năm 2020, đã bám bám sát chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương và tỉnh, tham mưu giúp cấp ủy tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025. Cùng với đó, tiếp tục tham mưu công tác cán bộ gắn với chuẩn bị nhân sự cấp ủy, HĐND các cấp và đại biểu Quốc hội khóa XV; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các nghị quyết, công tác lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng, ban hành và triển khai, tổ chức thực hiện quy chế làm việc của cấp ủy.

  Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, đồng chí Phạm Minh Chính đã đánh giá cao những kết quả đạt được của toàn ngành trong thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh, nhiệm vụ từ nay đến Đại hội XIII của Đảng rất nặng nề, trước mắt là chuẩn bị tốt Hội nghị lần thứ 15 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và các công việc chuẩn bị để tổ chức thành công Đại hội lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí yêu cầu toàn ngành thực hiện tốt công tác tuyên truyền về Đại hội lần thứ XIII của Đảng gắn với kết quả đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tích cực đóng góp ý kiến vào quy chế Đại hội XIII và quy chế bầu cử trong Đảng; tăng cường phản bác các luận điệu sai trái của các thế lực thù địch, phần tử cơ hội, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.

  Hằng Nga

   Nguồn Thái Nguyên: http://baothainguyen.org.vn/tin-tuc/chinh-tri/day-manh-cong-tac-tuyen-truyen-ve-dai-hoi-lan-thu-xiii-cua-dang-279040-97.html