Đẩy mạnh công tác truyền thông về phòng chống bạo lực gia đình

  Cuối giờ chiều ngày 14/6, Bộ trưởng Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng đã giải trình, làm rõ ý kiến của các đại biểu Quốc hội góp ý về dự thảo Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi).

  Bộ trưởng Nguyễn Văn Hùng cho biết đối với nhóm vấn đề về hành vi bạo lực gia đình, dự thảo Luật (sửa đổi) trình lần này đã phân loại ra 4 nhóm lĩnh vực về bạo lực gia đình với 18 hành vi. Tuy nhiên, bạo lực tinh thần là một vấn đề khó để nhận diện và kiểm định cho đầy đủ, cơ quan soạn thảo sẽ tiếp tục nhận diện để có những biện pháp thích ứng. Đối với vấn đề hòa giải, Bộ trưởng cho biết trong dự thảo luật đã thể hiện ở 3 loại hình bao gồm: Hòa giải do gia đình, do dòng họ tổ chức thực hiện. Hòa giải do cơ quan tổ chức thực hiện. Hòa giải thực hiện theo Luật Hòa giải cơ sở.

  Ông NGUYỄN VĂN HÙNG, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Theo đó đối với hòa giải ở cơ sở thì vụ việc bị xử lý hình sự, xử lý hành chính sẽ không có áp dụng hòa giải. Như vậy cũng rất rõ. Đặc biệt chúng tôi muốn hướng hòa giải để giữ được gia đình thực sự ấm no, tiến bộ, hạnh phúc. Mọi việc trong gia đình bắt đầu từ gia đình giải quyết và theo hướng tạo dựng sự hiểu biết, thông cảm, bỏ qua nếu như chưa đến mức vi phạm mà đang còn có mong muốn hàn gắn xây dựng vì sự tiến bộ chung của nhau.

  Về các biện pháp phòng, chống bạo lực, Bộ trưởng cũng thống nhất với quan điểm của các đại biểu đề nghị phải nhấn mạnh đó là phải nâng cao nhận thức và phải đẩy mạnh công tác truyền thông.

  Ông NGUYỄN VĂN HÙNG, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Điều này hoàn toàn đúng, bởi vì nếu như không thay đổi được nhận thức thì sẽ khó thay đổi được hành vi. Chính vì vậy mà các công cụ pháp luật phải được thể hiện. Còn khi tổ chức thực hiện thì toàn xã hội dưới sự lãnh đạo của Đảng phải đẩy mạnh nội dung này. Ngay phiên họp hôm nay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định cho truyền hình trực tiếp trên sóng của Truyền hình Quốc hội đó cùng là cách để chúng ta góp phần nâng cao nhận thức về công tác phòng, chống bạo lực gia đình.

  Ngoài ra, Bộ trưởng cho biết, Ban soạn thảo sẽ tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu Quốc hội về vấn đề quản lý nhà nước và trách nhiệm của các cơ quan, các biện pháp phòng chống bạo lực gia đình, công tác tư vấn, nguồn lực trong công tác phòng, chống bạo lực … Từ đó nghiên cứu nhằm hoàn thiện dự thảo Luật đạt chất lượng cao nhất./.

  Thực hiện : Truyền hình Quốc hội Việt Nam

  Nguồn Quốc Hội TV: https://www.quochoitv.vn/day-manh-cong-tac-truyen-thong-ve-phong-chong-bao-luc-gia-dinh