Đẩy mạnh công tác truyền thông và kết nối

Hơn 220 doanh nghiệp sẽ tham dự hội chợ hàng Việt Nam chất lượng cao tại trung tâm triển lãm Giảng Võ, Hà Nội từ 25 – 30.3 với 750 gian hàng.