Đẩy mạnh công tác quảng bá xúc tiến du lịch

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    1 đăng lạiGốc

    Hanoinet- Đánh giá cao việc tổ chức Năm Du lịch quốc gia tại các địa phương trong việc góp phần nâng cao đời sống người dân, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cũng yêu cầu ngành du lịch đẩy mạnh quảng bá để phát huy hơn nữa hiệu quả của sự kiện này.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=13&NewsId=69109