Đẩy mạnh công tác quản lý đối với việc phát triển thị trường viễn thông bền vững

QĐND Online - Ngày 7-7, Bộ Thông tin và Truyền thông (Bộ TT&TT) tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2014.

Tại Hội nghị, thay mặt Lãnh đạo Bộ, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Trương Minh Tuấn đã trình bày báo cáo tóm tắt Sơ kết công tác quản lý nhà nước 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2014.

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, đại diện các Sở Thông tin và Truyền thông cũng chỉ rõ những vấn đề đang tồn tại như: Tin nhắn rác gia tăng qua dịch vụ thông tin internet di động (OTT); bất cập trong công tác quản lý các đầu số thông tin di động . Trong lĩnh vực xuất bản, hiện tượng làm sách giả, sách lậu và tình trạng in lậu vẫn diễn biến phức tạp, dẫn đến sự khó khăn trong hoạt động kinh doanh của nhiều nhà xuất bản.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son phát biểu tại hội nghị.

Đánh giá công tác 6 tháng đầu năm, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2014, toàn Ngành đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; công tác chỉ đạo, điều hành quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm nhằm thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp theo các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội và Chính phủ, nhất là trong công tác thông tin, tuyên truyền về bảo vệ chủ quyền biển, đảo. Công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực thông tin và truyền thông tiếp tục được duy trì tốt. Hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trong ngành tiếp tục ổn định, góp phần vào tăng trưởng chung của nền kinh tế, kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô và bảo đảm an sinh xã hội.

Về nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2014, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son chỉ đạo: Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, nhất là công tác bảo vệ chủ quyền biển, đảo; quản lý chặt chẽ hoạt động báo chí, xuất bản, in, phát hành, đặc biệt là các ấn phẩm, trang thông tin điện tử có nội dung liên quan đến chủ quyền biên giới, biển, đảo và hình ảnh đất nước. Đồng thời, tích cực triển khai thực hiện Đề án tái cơ cấu Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam; đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình đến năm 2020, nhất là tại 5 thành phố lớn.

Đẩy mạnh công tác quản lý nhà nước đối với việc phát triển thị trường viễn thông bền vững, quản lý dịch vụ trên mạng internet di động (OTT), thuê bao di động, quản lý đầu số tin nhắn; Tập trung triển khai Đề án số hóa truyền dẫn, phát sóng truyền hình số mặt đất đến năm 2020, nhất là tại 05 thành phố lớn; đẩy mạnh công tác đảm bảo an toàn thông tin cho các cơ quan nhà nước, hỗ trợ các bộ, ngành, địa phương ứng phó kịp thời các sự cố an toàn thông tin, bảo đảm an toàn thông tin trước các nguy cơ tấn công từ bên ngoài qua mạng internet...

VĂN PHONG