Đẩy mạnh công tác kiểm tra sau thông quan

(LĐO)-Để thực hiện thắng lợi chiến lược cải cách, phát triển hải quan giai đoạn 2011 – 2020, tạo thuận lợi tối đa cho hoạt động xuất nhập khẩu Tổng cục Hải quan quyết định năm 2011 là “Năm kiểm tra sau thông quan”.

Tại chỉ thị 568/CT-TCHQ mới ban hành, Tổng cục Hải quan đã đề ra phương hướng hoạt động trong năm 2011 nhằm tạo bước chuyển biến đột phá và tạo đà cho hoạt động kiểm tra sau thông quan trong các năm tiếp theo. Trong đó nhấn mạnh việc chuyển đổi mạnh mẽ, tiến tới chuyển đổi căn bản phương thức quản lý từ kiểm tra trong thông quan sang kiểm tra sau thông quan. Đồng thời, trong năm 2011 Tổng cục Hải quan sẽ tăng cường hoạt động kiểm tra sau thông quan để đáp ứng yêu cầu quản lý nhà nước trong điều kiện cải cách thủ tục hành chính mạnh mẽ, áp dụng rộng rãi thủ tục hải quan điện tử. Bên cạnh đó, cần đẩy mạnh kiểm tra đánh giá sự tuân thủ, giúp doanh nghiệp nâng cao năng lực tuân thủ pháp luật, tăng cường kiểm tra sau thông quan tại trụ sở doanh nghiệp, phát hiện kịp thời các sai sót và các hành vi gian lận, trốn thuế. Ngoài ra các phương hướng về đào tạo nhân lực, các chính sách đãi ngộ để thu hút nhân tài, tăng cường trang thiết bị máy móc… cũng được đề cập đến trong chỉ thị. Trong đó nêu rõ sẽ tăng cường biên chế cho lực lượng kiểm tra sau thông quan. Cụ thể, toàn ngành và mỗi cục hải quan các tỉnh, thành phố phải dành tối thiểu 10% tổng biên chế của đơn vị cho lực lượng kiểm tra sau thông quan. Ngọc Tuyên