Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở Q. Thanh Khê

Hồng Thanh

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính ở Q. Thanh Khê - Ảnh 1

(Cadn.com.vn) - ĐÀ NẴNG- Ngày 3-11, UBND Q. Thanh Khê tổ chức hội nghị chuyên đề về công tác cải cách hành chính (CCHC). Hằng năm, UBND quận đã ban hành kế hoạch công tác CCHC và các văn bản khác liên quan đến việc đẩy mạnh công tác CCHC để triển khai, phổ biến đến từng cơ quan đơn vị, từng cán bộ, công chức, viên chức... Cùng với công tác chỉ đạo điều hành, các nhiệm vụ khác như, thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông; xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức; hiện đại hóa quản lý hành chính, đã được UBND quận chú trọng. Tại hội nghị chuyên đề này, UBND quận cũng đã đề ra những giải pháp đẩy mạnh công tác CCHC trong thời gian đến. Trong đó, chú trọng xây dựng chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức có trình độ về chuyên môn nghiệp vụ, có kỹ năng giao tiếp, văn hóa công sở tại cơ quan, đơn vị đang làm việc.