Đẩy mạnh chuyển đổi số là góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa quân đội

Sáng 3-3, tại Hà Nội, Tổng cục Kỹ thuật tổ chức Hội nghị thông tin chuyên đề chuyển đổi số và vai trò của các tổ chức quần chúng. Trung tướng Trần Minh Đức, Phó bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Tổng cục Kỹ thuật dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị có các đồng chí Ban Thường vụ, Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật. Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh 86 thông tin chuyên đề; đại biểu Ban Thanh niên Quân đội, Ban Phụ nữ Quân đội…

Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tiếp tại Hội trường Tổng cục Kỹ thuật và 18 điểm cầu trong toàn tổng cục, với sự tham gia của gần 800 đồng chí là trợ lý công tác quần chúng (thanh niên, công đoàn, phụ nữ); cán bộ, đoàn viên, hội viên các cán bộ cơ quan phụ trách chuyển đổi số của các cơ quan, đơn vị trong tổng cục.

 Các đại biểu tham dự Hội nghị thông tin chuyên đề chuyển đổi số và vai trò của các tổ chức quần chúng tại Tổng cục Kỹ thuật.

Các đại biểu tham dự Hội nghị thông tin chuyên đề chuyển đổi số và vai trò của các tổ chức quần chúng tại Tổng cục Kỹ thuật.

Thiếu tướng Nguyễn Văn Mỹ, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Kỹ thuật phát biểu tại hội nghị.

Hội nghị được triển khai nhằm thực hiện Quyết định số 2912 ngày 5-8-2022 của Bộ Quốc phòng về việc phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi số ngành kỹ thuật giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030; Quyết định số 140 ngày 14-2-2023 của Chính ủy Tổng cục Kỹ thuật về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thông tin chuyên đề chuyển đổi số và vai trò của các tổ chức quần chúng.

Thông qua hội nghị nhằm tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức cho cán bộ, sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân viên quốc phòng nói chung và cán bộ, đoàn viên, hội viên các tổ chức quần chúng nói riêng về chuyển đổi số trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiệm vụ. Phát huy vai trò xung kích, sáng tạo của các tổ chức quần chúng, của đoàn viên, hội viên trong quán triệt, triển khai và đẩy mạnh chuyển đổi số tại đơn vị, góp phần thực hiện mục tiêu hiện đại hóa quân đội, đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Thiếu tướng Tống Viết Trung, Phó tư lệnh Bộ tư lệnh 86 thông tin chuyên đề tại Tổng cục Kỹ thuật.

Các đại biểu tham dự thông tin chuyên đề tại Tổng cục Kỹ thuật.

Tại hội nghị, Thiếu tướng Tống Viết Trung giới thiệu một số kiến thức cơ bản trong chuyển đổi số; vấn đề chuyển đổi số ở Việt Nam, chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng. Các chỉ tiêu, yêu cầu nhiệm vụ cụ thể của Bộ Quốc phòng đối với Tổng cục Kỹ thuật về công tác phát triển chính phủ điện tử, chuyển đổi số. Đồng thời gợi mở một số phương pháp tiếp cận, triển khai thực hiện chuyển đổi số tại đơn vị; vai trò của các tổ chức quần chúng trong thúc đẩy chuyển đổi số tại Tổng cục Kỹ thuật.

Quang cảnh Hội nghị thông tin chuyên đề.

Phát biểu tại hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mỹ, Chủ nhiệm Chính trị Tổng cục Kỹ thuật nhấn mạnh, quán triệt sâu sắc sự lãnh đạo của Thường vụ Đảng ủy, Thủ trưởng Tổng cục Kỹ thuật, hướng dẫn của cơ quan nghiệp vụ cấp trên, Cục Chính trị, Tổng cục Kỹ thuật sẽ làm tốt công tác tham mưu, phối hợp, hướng dẫn, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị nhất là các tổ chức quần chúng phát huy tốt vai trò xung kích, sáng tạo, khắc phục khó khăn, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, góp phần xây dựng các tổ chức quần chúng vững mạnh, xuất sắc, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị, đặc biệt là tập trung làm tốt công tác chuyển đổi số.

Tin, ảnh: PHẠM KIÊN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/quoc-phong-an-ninh/tin-tuc/day-manh-chuyen-doi-so-la-gop-phan-thuc-hien-muc-tieu-hien-dai-hoa-quan-doi-720569