Đẩy mạnh các hoạt động Đoàn, chăm lo, hỗ trợ thanh niên

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tuần đầu tiên của Tháng thanh niên 2008, nhiều hoạt động đã diễn ra rộng khắp các cơ sở Đoàn, với nội dung hoạt động mới, sáng tạo. Toàn thành phố đã có 7 đoàn đại biểu thăm hỏi, tặng quà các chiến sỹ nơi biên giới, hải đảo.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=16&NewsId=45320