Đây là những em bé chơi trốn tìm giỏi nhất quả đất!

Những em bé chơi trốn tìm với tư duy ngây thơ rằng "mình không nhìn thấy người khác thì người khác cũng không nhìn thấy mình".

Đây là những em bé chơi trốn tìm giỏi nhất quả đất! - Ảnh 1

Một trong những kiểu em bé chơi trốn tìm vô cùng độc đáo. Ảnh: Bored.

Đây là những em bé chơi trốn tìm giỏi nhất quả đất! - Ảnh 2

Một màn bé đi trốn rất công phu mỗi tội thừa ra hai cái chân. Ảnh: Bored.

Đây là những em bé chơi trốn tìm giỏi nhất quả đất! - Ảnh 3

Em bé này trốn vừa khít trong một chiếc hộp, chỉ có điều chiếc hộp đó lại trong suốt. Ảnh: Bored.

Đây là những em bé chơi trốn tìm giỏi nhất quả đất! - Ảnh 4

Lại thừa ra hai cái chân nhỏ nhỏ xinh xinh này. Ảnh: Bored.

Đây là những em bé chơi trốn tìm giỏi nhất quả đất! - Ảnh 5

Có lẽ các bé vẫn không có khái niệm về hiệu ứng đổ bóng của ánh sáng. Ảnh: Bored.

Đây là những em bé chơi trốn tìm giỏi nhất quả đất! - Ảnh 6

Còn cố chui mặt vào với hy vọng "mình không thấy thì cũng sẽ không bị nhìn thấy". Ảnh: Bored.

Đây là những em bé chơi trốn tìm giỏi nhất quả đất! - Ảnh 7

Chơi trốn tìm với các bé tốt nhất nên chơi tầm sáng hoặc chiều cho dễ tìm vì bé sẽ bị lộ... những cái bóng. Ảnh: Bored.

Đây là những em bé chơi trốn tìm giỏi nhất quả đất! - Ảnh 8

Kiểu trốn này chắc phải đi vào sách giáo khoa dạy cách chơi trốn tìm. Ảnh: Bored.

Đây là những em bé chơi trốn tìm giỏi nhất quả đất! - Ảnh 9

Trốn được cả người rồi còn mỗi cái đầu không biết rúc vào đâu đây. Ảnh: Bored.

Đây là những em bé chơi trốn tìm giỏi nhất quả đất! - Ảnh 10

Trốn sau cái cột. Ảnh: Bored.

Đây là những em bé chơi trốn tìm giỏi nhất quả đất! - Ảnh 11

Trốn dưới thảm chùi chân. Ảnh: Bored.

Đây là những em bé chơi trốn tìm giỏi nhất quả đất! - Ảnh 12

Hai anh em cùng nhau đi trốn. Ảnh: Bored.