Dạy học trực tuyến phải có kiểm tra, đánh giá kết quả học tập

  85 liên quanGốc

  (ĐN) - Đó là chỉ đạo của Sở GD-ĐT đối với các trường THPT, các phòng GD-ĐT và các đơn vị trực thuộc.

  Theo đó, trong thời gian học sinh, học viên tạm ngưng đến trường, Sở GD-ĐT yêu cầu các đơn vị, các trường chỉ đạo và triển khai thực hiện nghiêm túc việc dạy học trực tuyến bằng nhiều hình thức khác nhau, tùy theo điều kiện thực tế của từng trường. Kế hoạch tổ chức và dạy học phải được thông báo rộng rãi đến phụ huynh, học sinh để được quan tâm, hỗ trợ.

  Thủ trưởng các đơn vị chỉ đạo các tổ chuyên môn sinh hoạt chuyên môn và xây dựng nội dung dạy học chi tiết của từng bộ môn để hướng dẫn học sinh học tập trong thời gian ở nhà; yêu cầu giáo viên chủ nhiệm lớp phải theo dõi nắm bắt tình hình học sinh và phối hợp với phụ huynh học sinh để đôn đốc việc học tập.

  Đặc biệt, việc tổ chức hoạt động dạy - học phải có kiểm tra đánh giá kết quả học tập của học sinh bằng nhiều hình thức khác nhau và phải có minh chứng.

  Tường Vi

   Nguồn Đồng Nai: http://www.baodongnai.com.vn/xahoi/202102/day-hoc-truc-tuyen-phai-co-kiem-tra-danh-gia-ket-qua-hoc-tap-3044582/