Dạy hòa nhập lớp dành cho người khuyết tật được hưởng phụ cấp thu hút 70%

GD&TĐ - Hỏi: Trường tôi không phải trường chuyên biệt nhưng có một lớp dành cho học sinh khuyết tật. Tôi được giao dạy hòa nhập cho học sinh của lớp học này.

Dạy hòa nhập lớp dành cho người khuyết tật được hưởng phụ cấp thu hút 70% - Ảnh 1

Xin hỏi, trường hợp của tôi được hưởng phụ cấp 70% hay là phụ cấp theo số giờ giảng dạy thực tế? - Lê Thị Thoa (lethoa***@gmail.com).

* Trả lời:

Khoản 2 Điều 5 Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT ngày 23/12/2014 của Bộ GD&ĐT có nêu: Mức phụ cấp 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) áp dụng đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục đang công tác tại trường phổ thông dân tộc nội trú, trường trung học phổ thông chuyên, trường, lớp dành cho người tàn tật, khuyết tật.

Còn tại Điều 7 Nghị định số: 28/2012/NĐ-CP ngày 23/12/2014 của Chính phủ : Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật người khuyết tật quy định:

- Các đối tượng sau đây được hưởng chính sách ưu đãi theo quy định tại Nghị định số 61/2006/NĐ-CP ngày 20/6/2006 của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (nay sẽ áp dụng theo Văn bản hợp nhất số: 27/VBHN-BGDĐT):

+ Nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trực tiếp giảng dạy, quản lý người khuyết tật theo phương thức giáo dục chuyên biệt trong cơ sở giáo dục chuyên biệt, trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập;

+ Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục chuyên biệt trong các cơ sở giáo dục không thuộc Điểm a Khoản này.

- Nhà giáo trực tiếp giảng dạy người khuyết tật theo phương thức giáo dục hòa nhập không thuộc quy định tại Khoản 1 Điều này được hưởng phụ cấp ưu đãi như sau:

- Phụ cấp ưu đãi giảng dạy người khuyết tật = (Tiền lương 01 giờ dạy của giáo viên) x 0,2 x (Tổng số giờ thực tế giảng dạy ở lớp có người khuyết tật).

Căn cứ vào quy định nêu trên và theo thư bạn viết, bạn dạy hòa nhập cho lớp học sinh khuyết tật. Do đó trường hợp của bạn thuộc đối tượng được hưởng phụ cấp thu hút 70% mức lương hiện hưởng và phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có).