Dạy cho trẻ học vẽ với phần mềm Everything Butt Art

Everything Butt Art, một ứng dụng miễn phí trên iPad, ứng dụng này giúp cho bạn dạy cho con của bạn làm thế nào để vẽ, một quá trình học tập dựa trên sự lặp lại và quen thuộc. Nó có cả âm thanh lạ, hoặc thậm chí có thể làm cho bạn bị bỡ ngỡ, nhưng một khi bạn bắt đầu sử dụng các ứng dụng và đi qua các bước của mỗi bản vẽ, e ngại của bạn nhanh chóng biến thành sự ngưỡng mộ.