Đầu tuần tới sẽ kiểm toán EVN

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    4 đăng lạiGốc

    Hanoinet - Ông Vương Đình Huệ, Tổng Kiểm toán Nhà nước nhận định đây là cuộc kiểm toán lớn nhất từ trước đến nay của KTNN. Theo đó, KTNN sẽ huy động 100 cán bộ của vụ 6 KTNN tiến hành làm việc trong thời gian 3 tháng. Việc kiểm toán cơ quan này nằm trong kế hoạch kiểm toán hàng năm.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=15&NewsId=68989