Đầu tuần, chứng khoán giảm mạnh trên cả hai sàn

    Gốc

    NDĐT –  VN-index phiên đầu tuần giảm mạnh, mất 19,48 điểm, xuống 1047,15 điểm. Tuy nhiên tổng khối lượng khớp lệnh lại tăng, đạt hơn 14 triệu chứng khoán, với tổng giá trị đạt hơn 1518 tỷ đồng. Trong 123 mã niêm yết chỉ có 23 mã tăng giá, 88 mã giảm giá và 12 mã đứng giá.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=108797&sub=57&top=38