Đầu tư xây 6 khu neo đậu tránh bão cho tàu thuyền

    Báo VTC News
    1 đăng lạiGốc

    Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong năm 2008, ngành sẽ triển khai xây dựng 6 khu neo đậu tránh trú bão cho tàu thuyền; trong đó, sẽ có 5 khu neo đậu tránh bão cấp vùng.

    Nguồn VTC: http://www.vnanet.vn/TrangChu/VN/tabid/58/itemid/230864/Default.aspx