“Đầu tư vào Việt Nam thay vì Trung Quốc”

    1 đăng lạiGốc

    "Chúng tôi thấy môi trường đầu tư ở Việt Nam sẽ được cải thiện rất nhanh, mặc dù cách đây 11 năm còn không ít khó khăn"...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=758cc735bdea3a&page=category