Đầu tư vào bất động sản không dành cho người yếu tim

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Chuyên san bất động sản trên tờ Financial Times hôm 10/3 có bài viết về nhu cầu và cơ hội đầu tư bất động sản tại VN như sau:

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=45365