Đầu tư tiền tỷ lại thiếu hiệu quả

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Ngay từ khi bắt đầu triển khai thí điểm phân làn phương tiện trên tuyến đường Đại Cồ Việt - Trần Khát Chân, Báo Kinh tế & Đô thị đã có bài nhận định việc thí điểm phân làn sẽ khó đạt được hiệu quả cao.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=48&NewsId=55250