Đầu tư tiền tỷ cho con học trường quốc tế

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Tại Hà Nội, một số trường giảng dạy chương trình quốc tế hoặc có yếu tố "quốc tế" được các phụ huynh "nhắm" tới như Uniworld, Unis, Alexandre Yersin, quốc tế Hà Nội và gần đây là các trường như Dream House, Brendon, VIP School...

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=68693