Đầu tư thời USD mất giá

    Báo Sài Gòn Giải Phóng
    2 đăng lạiGốc

    Công ty ITG Phong Phú đang bán hồ sơ thầu dự án đầu tư thiết bị máy dệt của châu Âu để sản xuất các sản phẩm cao cấp xuất khẩu cho tập đoàn ITG hàng đầu của Hoa Kỳ. Thế nhưng định hướng này có thể sẽ gặp khó khăn khi giá đồng USD mất giá so với đồng EURO trầm trọng.

    Nguồn SGGP: http://www.sggp.org.vn/daututaichinh/2007/12/134971