Đầu tư thấp, album khó bán

    Báo Tiền Phong
    Gốc

    Về những dự án âm nhạc mang tính đột phá, tạo "kỷ lục" hay "chơi nổi", ông Hoàng Tuấn, Giám đốc Trung tâm HT Production, là người quản lý Đan Trươầng - ca sĩ có bộ đĩa đang được đề xuất đưa vào sách Những kỷ lục VN, cho biết:

    Nguồn Tiền Phong: http://www.thanhnien.com.vn/Vanhoa/2008/5/5/237340.tno