Đầu tư phát triển du lịch sinh thái biển Nghệ An

    Báo Nhân Dân
    Gốc

    ND - Khu du lịch sinh thái biển cao cấp Bãi Lử thuộc huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa được Công ty cổ phần Đầu tư kinh doanh Bãi Lử khánh thành và đưa vào sử dụng giai đoạn đầu tư ban đầu.

    Nguồn Nhân Dân: www.nhandan.com.vn/tinbai/?article=122952&sub=66&top=39