Đầu tư nước ngoài tiếp tục đổ vào Việt Nam

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Giới đầu tư nước ngoài, từ các doanh nghiệp đơn lẻ cho tới các tập đoàn đa quốc gia, muốn mở rộng hoạt động KD hay cơ sở sản xuất, thường ngắm tới Trung Quốc, nơi có quỹ đất và lực lượng nhân công dồi dào, giá rẻ. Lượng vốn nước ngoài mà quốc gia này gom về năm 2007 là 83 tỷ USD.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=72491