Đầu tư nước ngoài có sự chuyển hướng đúng như mong muốn

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Đó là nhận định của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch - Đầu tư Nguyễn Chí Dũng trong Hội nghị đầu tư quốc tế tại Việt Nam trung tuần tháng 11 vừa qua. Cụ thể, ngày càng xuất hiện nhiều dự án đầu tư trong lĩnh vực dịch vụ như bất động sản, cảng biển, khu du lịch nghỉ dưỡng,

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=12&NewsId=109014