Đầu tư khu vực tư nhân Việt Nam vẫn ở nhóm thấp nhất ASEAN

Đầu tư từ khu vực tư nhân trong nước của Việt Nam trong năm 2015 đã tăng gấp đôi so với năm 2002 nhưng vẫn chỉ chiếm 40% tổng tài chính cho phát triển

Quang cảnh hội thảo

TS Hồ Đình Bảo - Trưởng nhóm biên soạn – cho biết như trên tại Hội thảo Công bố Báo cáo đánh giá tình hình tài chính cho phát triển bền vững ở Việt Nam do Chương trình Phát triển Liên Hợp Quốc (UNDP) phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp tổ chức chiều 11/9.

Cũng theo TS Hồ Đình Bảo, tỉ lệ đầu tư tư nhân trên đầu người của Việt Nam mới chỉ dừng ở mức 490 USD, nằm trong nhóm thấp nhất ở khu vực ASEAN. Quan trọng nhất, đầu tư của khu vực tư nhân trong nước tụt hậu so với mức bình quân của các nước ASEAN và chưa thể đáp ứng vai trò ngày càng quan trọng của khu vực tư nhân là động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của Việt Nam có mức thu nhập trung bình thấp. Ông Bảo cũng lưu ý, nguồn vốn FDI khối lượng lớn nhưng chất lượng còn khiêm tốn.

Bảo An