Đầu tư ít, lợi ích nhiều

    Báo Quân Đội Nhân Dân
    Gốc

    Gần đây, trước tình trạng thiếu điện và ô nhiễm môi trường gây ra dịch bệnh ở các vùng nông thôn, nhiều bạn đọc đã gửi thư đến báo Quân đội nhân dân hỏi về tác dụng của hầm bi-ô-ga và điều kiện để được hỗ trợ vốn, kỹ thuật từ chương trình khí sinh học.

    Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/qdnd/baongay.kinhte.chinhsachkinhte.35205.qdnd