Đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng cho nông thôn Hà Nội

UBND TP Hà Nội ban hành kế hoạch thực hiện Chương trình 02 của Thành ủy về "Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, nâng cao đời sống người dân" giai đoạn 2016-2020.

Đầu tư hơn 72.000 tỷ đồng cho nông thôn Hà Nội - Ảnh 1

Thành phố sẽ bố trí tổng nguồn vốn cho khu vực nông thôn 5 năm tới là 72.092 tỷ đồng. Ngoài ra, chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội thành phố bổ sung kinh phí khoảng 200 tỷ đồng/năm cho vay phát triển sản xuất, kinh doanh với lãi suất ưu đãi đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh, trang trại, người lao động thuộc lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố.

Các quận nội thành, cơ quan, đơn vị có trách nhiệm hỗ trợ, ủng hộ vốn đầu tư thực hiện công trình, dự án hạ tầng kinh tế, xã hội, xử lý môi trường; tuyên truyền, vận động doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ quan, đơn vị, nhân dân ủng hộ, đóng góp đầu tư phát triển sản xuất, xây dựng đường giao thông thủy lợi nội đồng… để xây dựng nông thôn mới .