Đầu tư hạ tầng: Tư nhân lại lên tiếng

    Báo VnEconomy
    1 đăng lạiGốc

    Nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ cho phép khu vực kinh tế tư nhân trong và ngoài nước tham gia đầu tư vào lĩnh vực cơ sở hạ tầng...

    Nguồn VnEconomy: www.vneconomy.vn/?cat_name=10&home=detail&id=a3ff3f0d1a074f&page=category