Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS đăng ký mua gần 2,7 triệu cổ phiếu SWC

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 14/11 đến 9/12/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS đăng ký mua gần 2,7 triệu cổ phiếu SWC - Ảnh 1

Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS đã đăng ký mua gần 2,7 triệu cổ phiếu của Tổng CTCP Đường sông Miền Nam (mã SWC - UPCoM) để tăng tỷ lệ sở hữu.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ 14/11 đến 9/12/2016 thông qua phương thức thỏa thuận và khớp lệnh.

Trước khi giao dịch được thực hiện, Công ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS đang nắm giữ hơn 47,6 triệu cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ 71,03% vốn của SWC.

Trước đó, Đầu Tư Hạ Tầng SOTRANS đã đăng ký mua hơn 6,7 triệu cổ phiếu SWC tuy nhiên hết thời gian giao dịch, doanh nghiệp nay chỉ mua được hơn 4 triệu cổ phiếu và không công bố lý do chưa mua hết số lượng đã đăng ký.