Đầu tư dự án Làng du lịch Yên Trung tại xã Yên Trung

UBND tỉnh vừa có công văn về chủ trương đầu tư dự án Làng du lịch Yên Trung tại xã Yên Trung, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.

Làng du lịch Yên Trung (huyện Yên Định).

Làng du lịch Yên Trung (huyện Yên Định).

Theo đó, Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, đơn vị: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giao thông vận tải; Cục Thuế tỉnh; UBND huyện Yên Định và các đơn vị liên quan, nghiên cứu, rà soát, thẩm định kỹ, đảm bảo sự phù hợp với quy định pháp luật trong từng nội dung cụ thể của đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Làng du lịch Yên Trung tại xã Yên Trung, huyện Yên Định của Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát; có văn bản tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh theo quy định.

Yêu cầu Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư trực tiếp chỉ đạo việc rà soát và ký văn bản tham mưu, đề xuất, báo cáo UBND tỉnh về nội dung đề nghị chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư dự án Làng du lịch Yên Trung tại xã Yên Trung, huyện Yên Định của Tổng công ty đầu tư xây dựng và thương mại Anh Phát.

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/du-lich/dau-tu-du-an-lang-du-lich-yen-trung-tai-xa-yen-trung/173832.htm