Đầu tư đồng bộ hệ thống hành lang giao thông

Sáng 23/4, trong khuôn khổ Phiên họp thứ 32 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, cho ý kiến bước đầu về dự thảo Báo cáo kết quả giám sát chuyên đề 'Việc thực hiện chính sách, pháp luật về bảo đảm trật tự, an toàn giao thông từ năm 2009 đến hết năm 2023', đề cập đến vấn đề phân kỳ đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng, chúng ta phải 'bóp ngắn, cắn dài' vì nguồn lực không đủ, nhưng phân kỳ phải đảm bảo điều kiện tối thiểu về vận hành, khai thác và đảm bảo an toàn.

Nguồn VNEWS: https://vnews.gov.vn/video/dau-tu-dong-bo-he-thong-hanh-lang-giao-thong-118340.htm