Đầu tư chung cư cũ: Không còn hấp dẫn?

Chỉ từ giữa năm 2007 đến nay, giá căn hộ chung cư cũ trên địa bàn TPHCM đã tăng từ 50% đến 400%, đầu tư vào căn hộ chung cư cũ có khả năng sinh lời cao”. Đó là nhận định của giới kinh doanh địa ốc.