Đầu tư cho vùng khô hạn nhất nước

TP - Một chiến lược tài chính lồng ghép chống sa mạc hóa cho vùng khô hạn nặng nhất Việt Nam (VN) là hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận được đưa ra thảo luận hôm qua, tại Hà Nội.

Hai địa phương này có chỉ số khô hạn cao nhất và có quá trình sa mạc hóa diễn ra mạnh nhất VN. Theo ông Nguyễn Bá Ngãi, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp, tình trạng thoái hóa đất ở VN đã có tính phổ biến ở mức độ ngày càng nghiêm trọng.

Bà Camilla Nordheim - Larsen, đại diện tổ chức Cơ chế Toàn cầu (GM) của Công ước Liên Hợp Quốc chống Sa mạc hóa, cho biết GM sẽ hỗ trợ VN hơn nữa để tìm các nguồn đầu tư cho việc chống nạn sa mạc hóa.