Đầu tư cho làng nghề Chăm hơn 27 tỉ đồng

(PL)- Tỉnh Ninh Thuận đã và đang triển khai đầu tư cơ sở hạ tầng làng nghề cho đồng bào dân tộc Chăm ở huyện Ninh Phước hơn 27 tỉ đồng từ nguồn vốn các chương trình mục tiêu quốc gia.

Trong đó, đầu tư cho làng gốm Bàu Trúc 7,5 tỉ đồng, hai làng thổ cẩm Mỹ Nghiệp và Chung Mỹ hơn 19,5 tỉ đồng. Sở Công thương tỉnh Ninh Thuận cho biết tại lễ khai mạc Hội chợ thương mại-làng nghề. Theo Sở Công thương Ninh Thuận, việc đầu tư hạ tầng cho các làng nghề Chăm sẽ tạo thuận lợi trong sinh hoạt, việc làm cho người dân địa phương và thu hút du khách trong và ngoài nước đến tham quan, mua sắm, quảng bá các sản phẩm truyền thống của đồng bào Chăm. M.TRÂN