Đầu tư cho cơ sở mới, May Sông Hồng báo lãi giảm 31,3%

  Tạp chí Mekong Asean
  63 liên quanGốc

  May Sông Hồng mới đưa nhà máy tại Nghĩa Hưng vào sản xuất giúp doanh thu tăng trưởng, tuy nhiên chi phí đầu vào tăng mạnh hơn đã kéo lợi nhuận trước thuế trong quý II/2022 tại doanh nghiệp giảm 31,3% so với cùng kỳ, thu về 85,3 tỷ đồng.

  Tại báo cáo tài chính quý II/2022 của CTCP Dệt May Sông Hồng (HoSE: MSH) ghi nhận, chi phí đầu vào tăng cao đã khiến lợi nhuận trước thuế tại công ty sụt giảm, kết quả May Sông Hồng thu về 85,3 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm 31,3% so quý II/2021.

  Theo lý giải của công ty, năm nay MSH đã đưa nhà máy May Sông Hồng Nghĩa Hưng vào sản xuất giúp doanh thu tăng trưởng, tuy nhiên chi phí đầu vào đã tăng mạnh hơn. Nhà máy này nằm tại xã Nghĩa Phong, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, có diện tích gần 75.000 m2, mặt sàn 56.000 m2, tổng vốn đầu tư hơn 600 tỷ đồng. Dự án được khởi công xây dựng vào tháng 3/2021, có quy mô trên 40 dây chuyền may xuất khẩu, dệt kim, dệt thoi bao gồm các sản phẩm: váy, áo, jacket...

  Ngoài ra, các khoản khác như doanh thu thuần tại công ty đạt 1.486 tỷ đồng, tăng 23,1% so với đầu năm. Giá vốn hàng bán tăng 30,8% lên 1.266 tỷ đồng khiến biên lãi gộp giảm từ 19,8% còn 14,8%.

  Doanh thu tài chính đạt 32 tỷ đồng, gấp 2,5 lần cùng kỳ nhờ lãi tiền gửi và lãi chênh lệch tỷ giá tăng. Chi phí tài chính, chi phí bán hàng và chi phí quản lý doanh nghiệp lần lượt tăng 153,8%; 15,9% và 43,5%.

  Lũy kế 6 tháng đầu năm, May Sông Hồng ghi nhận doanh thu 2.736 tỷ đồng, tăng 27,1% so với nửa đầu năm 2021. Trong đó, doanh thu bán hàng hóa tăng 38,2% lên 2.362 tỷ đồng; doanh thu dịch vụ gia công lại giảm 15,5% còn 2.736 tỷ đồng.

  Tính đến 30/6, tổng tài sản của MSH tăng 15% so với đầu năm, lên gần 3,671 tỷ đồng, chủ yếu do hàng tồn kho và phải thu ngắn hạn tăng lần lượt 19% và 21%, lên mức 1,119 tỷ đồng và gần 801 tỷ đồng.

  Trong đó, giá gốc nguyên liệu vật liệu tăng 18.6% và chi phí sản xuất kinh doanh dở dang gấp 2.2 lần đầu năm. Thành phẩm chiếm hơn 506 tỷ đồng, tăng 9%.

  Nợ phải trả cuối kỳ tăng 13% so với đầu năm, lên hơn 1,933 tỷ đồng. Trong đó, nợ vay ngắn hạn và nợ vay dài hạn lần lượt tăng 44% và 35%.

  Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ đạt 187,5 tỷ đồng, giảm 13,2% so với cùng kỳ năm 2021. Trong kỳ, đơn vị cũng ghi nhận lãi ròng từ chênh lệch tỷ giá là 20 tỷ đồng.

  Tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm nay, cổ đông công ty đã thông qua chỉ tiêu doanh thu năm nay đạt 4.900 tỷ đồng và lãi trước thuế 500 tỷ đồng, lần lượt tăng 3% và giảm 8% so với thực hiện năm trước. So với mục tiêu đề ra, công ty đã thực hiện được 56% chỉ tiêu doanh thu và 43.3% mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 6 tháng.

  Thu Trang

  Nguồn Mekong Asean: https://mekongasean.vn/dau-tu-cho-co-so-moi-may-song-hong-bao-lai-giam-31-3-post9613.html