Đầu tư cảng Mỹ Thủy phải phù hợp với Quy hoạch cảng biển Việt Nam

Thủ tướng Chính phủ vừa có ý kiến về chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng cảng biển Mỹ Thủy, tỉnh Quảng Trị.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu UBND tỉnh Quảng Trị thống nhất với Bộ GTVT về quy mô và công năng của bến cảng Mỹ Thủy trước khi quyết định đầu tư Dự án đầu tư xây dựng bến cảng Mỹ Thủy, đảm bảo việc đầu tư Dự án hoàn toàn phù hợp với Quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định 1037/QĐ-TTg ngày 24/6/2014.

Phối cảnh thiết kế cảng Mỹ Thủy. (Ảnh minh họa: KT)

Theo Quy hoạch điều chỉnh phát triển hệ thống cảng biển Việt Nam đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đặt ra mục tiêu phát triển hệ thống cảng biển theo một quy hoạch tổng thể và thống nhất trên quy mô cả nước, nhằm đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Hệ thống cảng biển tạo ra cơ sở vật chất kỹ thuật, nhanh chóng đưa nước ta hội nhập và đủ sức cạnh tranh trong hoạt động cảng biển với các nước trong khu vực và trên thế giới, khẳng định vị trí và ưu thế về kinh tế biển, đồng thời góp phần bảo đảm quốc phòng, an ninh của đất nước. Hình thành những đầu mối giao lưu kinh tế quan trọng với quốc tế làm động lực phát triển các khu kinh tế, đô thị - công nghiệp ven biển.

Quy hoạch đưa ra mục tiêu cụ thể bảo đảm thông qua toàn bộ lượng hàng xuất nhập khẩu và giao lưu giữa các vùng, miền trong nước bằng đường biển đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của đất nước với năng lực theo quy hoạch của hệ thống cảng biển tại các thời điểm quy hoạch.

Cụ thể, các cảng biển sẽ đáp ứng nhu cầu giao nhận khoảng từ 400 - 410 triệu tấn hàng hóa/năm (trong đó hàng tổng hợp, container từ 275 - 280 triệu tấn/năm) vào năm 2015; đáp ứng được khoảng từ 640 - 680 triệu tấn/năm (trong đó hàng tổng hợp, container từ 375 - 400 triệu tấn/năm) vào năm 2020; đáp ứng nhu cầu giao nhận khoảng từ 1.040 -1.160 triệu tấn/năm (trong đó hàng tổng hợp, container từ 630 - 715 triệu tấn/năm) vào năm 2030./.

PV/VOV.VN