Đầu tư BOT: Nghề 'siêu lợi nhuận'?

Nhiều người ví von rằng, đầu tư BOT là 1 ngành siêu lợi nhuận, 1 con gà đẻ trứng vàng. Có đúng là như vậy không?

Theo VTC