Đầu tư 3,7 tỷ USD xây khu liên hợp hóa dầu Long Sơn

với tổng vốn đầu tư 3,7 tỷ USD, dự án xây dựng khu liên hợp hóa dầu Long Sơn tại tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu hiện đang trong giai đoạn xin giấy chứng nhận đầu tư.