Đầu tư 140 tỷ USD phát triển hàng không Mỹ Latin

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Theo báo cáo nghiên cứu thị trường của Boeing, công bố tại Sao Paulo (Brazil), Mỹ Latinh sẽ có khoảng 2.340 máy bay các loại vào năm 2027, tăng so với 1.000 máy bay hiện có.

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=17&NewsId=99916