Đầu tư 100 triệu USD xây ĐH đẳng cấp quốc tế

    Báo Kinh Tế Đô Thị
    Gốc

    Hanoinet - Trường ĐH Khoa học và Công nghệ Hà Nội được kỳ vọng sẽ là một trường ĐH công lập chất lượng cao

    Nguồn KTĐT: www.ktdt.com.vn/newsdetail.asp?CatId=56&NewsId=136520